Základní informace o internetovém poradenství

 

Poslání internetového poradenství

Posláním internetového poradenství je umožnit lidem v nepříznivé životní situaci a lidem potýkajících se s nějakým trápením dosáhnout na bezplatné poradenství po e-mailu, které jim pomůže prostřednictvím poskytnutých informací řešit jejich obtížnou situaci nebo trápení. Internetové poradenství může sloužit jako první kontakt klienta s pomáhajícími službami.

Cíle internetového poradenství

-pomoc s pojmenováním problému, pojmenováním témat, se kterými klient může dále pracovat v terapii 

-poskytnutí informací 

-pomoc s řešením problému

-dodání naděje a povzbuzení k řešení situace

-dodaní podpory a ocenění 

-přijetí klientových emocí a jejich uznání 

-zplnomocnění klienta řešit situaci vlastními silami, posílení jeho kompetencí

-podpora v užití dalších služeb, otevření brány do světa odborníků z pomáhajících profesí

Cílová skupina osob

Internetové poradenství může sloužit každému člověku, který se nachází v obtížné životní situaci, potýká se s nějakým trápením, potřebuje získat informace k řešení svého problému a rozhodl se využít e-mailovou poradnu jako zdroj pomoci. Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví.

 

Zásady práce

-Dostupnost a bezbariérovost 

-Anonymita (klient není povinen uvádět do e-mailu osobní údaje, které nechce. Došlé e-maily se archivují, před archivací e-mailů dochází z e-mailu k vymazání jakýchkoli informací, které by mohly vést k identifikaci klienta).

-Služba je poskytována zdarma.

-Každé trápení nebo problém klienta považujeme za důležitý a významný.

-Odpovědi jsou zpracovány v nejbližším možném termínu podle kapacity zařízení (odpověď zasíláme nejpozději do 4 pracovních dnů).

Co internetové poradenství nemůže:

-Neposkytujeme akutní krizovou intervenci (např. v případě suicidiálních myšlenek, pokusů, nechráněného pohlavního styku apod.). V případě akutní potřeby se klient může obrátit na linku důvěry. 

-Nemůžeme vyřešit problém za klienta, pouze nastínit možné způsoby řešení, možná doporučení.

-Nemůžeme za klienta rozhodovat.

-Nemůžeme cokoliv diagnostikovat. 

-Nemůžeme nahradit psychoterapii (nemůžeme léčit).

-Neposkytujeme univerzální a zaručené rady. 

-Poskytovat odborné informace, které přísluší jiným odborným profesionálům (lékařům, psychologům, právníkům). V případě, že poradna nemá kompetence pomoci klientovi v tom, co žádá, podá klientovi informace o tom, kde je možné dané informace získat nebo na jakého odborníka se obrátit.

Jak funguje internetové poradenství?

Zájemnce o e-mailový kontakt nám může napsat prostřednictvím svojí e-mailové adresy na adresu napis@linkaduveryuo.cz nebo prostřednictví e-mailového formuláře, který je k dispozici na těchto webových stránkách, kam uživatel kromě samotného textu zprávy napíše i svoji e-mailovou adresu, na kterou si přeje, aby mu byla zaslána odpověď. Při odeslání odpovědi klientem bude klientovi na jeho e-mailovou adresu zaslána automatická odpověď, která ho bude informovat o přijetí jeho e-mailu poradnou. Pracovníci pracují pouze s textem uvedeným přímo v e-mailu, přílohy se neotevírají.

Pracovníci odpovídají na e-mail v co nejkratší době, jak to kapacita zařízení umožní. V počáteční fázi práce s e-mailem dochází k posouzení, zda požadavky, které má žadatel v e-mailu jsou v rámci internetového poradenství splnitelné. 

V případě že požadavky ohledně pomoci jsou naplnitelné v rámci internetového poradenství, tak je mu poradenství poskytnuto.

V případě, že žadatel žádá službu, kterou internetové poradenství neposkytuje, je mu zaslána odpověď s odůvodněním, proč mu službu, kterou žádá, nemůžeme poskytnout a zároveň mu nabídneme informace o tom, kde by jeho požadavky mohly být naplněny. 

Internetového poradenství (kontakt s klientem) je ukončeno tím, že klientovi poskytneme potřebné informace k řešení jeho situace a e-mail odešleme. 

Technické a materiální zabezpečení internetového poradenství

Internetové poradenství přes e-mail zajišťují pracovníci linky důvěry a je uskutečňováno v pronajatých prostorách Linky důvěry Ústí nad Orlicí (adresa sídla utajená). E-maily od klientů jsou přijímány a zpracovávány pouze na jednom počítači, který je dostupný na pracovišti. K počítači  mají přístup pouze pracovníci linky důvěry. Počítač je chráněn heslem, a disponuje účinným antivirem a firewallem, které jsou pravidelně aktualizovány. 

V případě že počítač, ze kterého je na e-maily odpovídáno, bude z technický důvodů mimo provoz a tudíž nebude možné na e-maily odpovídat,  bude klient o této skutečnosti informován na těchto webových stránkách.