Kdo pracuje na lince důvěry

 

Nepřetržitý provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí zajišťuje průměrně 14 pracovníků, kteří splňují nebo si doplňují vzdělání sociálního pracovníka podle zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách a před započetím práce na lince důvěry absolvovali akreditovaný kurz Telefonické krizové intervence.

Pro pracovníky linky důvěry se pravidelně konají supervize, intervize a různé kurzy, které pomáhají pracovníkům a zkvalitňují poskytovanou službu. Pracovník linky důvěry je seznámen a vázán Etickým kodexem pracovníků linek důvěry.