Obecně prospěšná společnost KONTAKT Ústí nad Orlicí

 

Obecně prospěšná společnost KONTAKT Ústí nad Orlicí je dobrovolnou, nevládní, neziskovou společností, vzniklou podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dle předpisu č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.  Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou podle českého práva.

 

KONTAKT Ústí na Orlicí o. p. s. zřizuje a provozuje následující službu:

-Telefonická krizová pomoc

 

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba: Jarmila Hrušková

-Tel.: 724 742 720 

-E-mail:  lduo@seznam.cz

Web:   www.linkaduveryuo.cz

IČO:    61239488

Registrace: Krajský úřad Pardubice, dne 19.2.2014, č. j.: Krú 12148/2014, Sp.z.: SpKrú 12148/2014 OSV OE

Bankovní spojení: číslo účtu: 757001494/0600 (GE Money Bank)