Obecně prospěšná společnost KONTAKT Ústí nad Orlicí  

—Obecně prospěšná společnost KONTAKT Ústí nad Orlicí je dobrovolnou, nevládní, neziskovou společností, vzniklou podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a dle předpisu č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.  Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou podle českého práva.

 

KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s. zřizuje a provozuje službu podle zákona č. 108/2006, O sociálních službách : 

- Telefonická krizová pomoc

 

 

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba: Jarmila Hrušková 

-Tel.: 724 742 720

-E-mail:  lduo@seznam.cz

Web:   www.linkaduveryuo.cz

IČO:    61239488

Registrace: Krajský úřad Pardubice, dne 19.2.2014, č. j.: Krú 12148/2014, Sp.z.: SpKrú 12148/2014 OSV OE

Bankovní spojení: číslo účtu: 757001494/0600 (GE Money Bank)