Často probíraná témata na lince důvěry jsou:

 

Záležitosti týkající se Vaší osoby (úmrtí blízké osoby, ztráta smyslu života, ztráta zaměstnání, osamělost, sebevražedné myšlenky ...)

Problémy ve vztazích (partnerské, v rodině, nevěra…)

Problematika závislostí a sociální patologie (domácí násilí, drogy, hráčství,…)

Problematika sociální a právní (finanční a bytová tíseň, nezaměstnanost, péče o seniory,…)

Zdravotní události

Problémy v intimních oblastech života

Problematika menšin

Trauma (přepadení, znásilnění,…)

Šikana, zanedbávání, zneužívání, tělesné a psychické týrání,…