Důležité informace a pravidla

 

  1. Pokud Váš hovor na Skypu  nepříjímáme, je to proto, že vedeme hovor s klientem, který se dovolal před Vámi na pevnou linku 465 52 42 52 Linky důvěry Ústí nad Orlicí. V takovém případě nám můžete zavolat později. Pokud Vaše situace nesnese odklad, můžete se obrátit na jinou linku důvěry v České republice, která telefonování prostřednictvím Skypu umožňuje.

 

  1. Služba může být někdy hůře dostupná nebo nedostupná z důvodu nízké kvality nebo neprostupnosti internetového připojení.

  1. Konferenční hovory na Skypu Linky důvěry Ústí nad Orlicí nepřijímáme z důvodu zachování anonymity klienta, pokud v průběhu hovoru přizvete třetího účastníka, tak bude hovor z naší strany ukončen.

  1. Na zmeškané hovory nevoláme nazpět z důvodu zachování Vaší anonymity.

  1. Chat přes Skype neposkytujeme. Ke konzultaci přes chat využijte jiných linek důvěry v ČR, které chat poskytují (např. Modrá linka) a nebo využijte našich jiných forem pomoci (e-mail, pevná linka, skype telefonování).