Internetové poradenství 

NÁŠ KONTAKTNÍ E-MAIL: napis@linkaduveryuo.cz

Poslání

Posláním internetového poradenství je umožnit lidem v nepříznivé životní situaci a lidem potýkajících se s nějakým trápením dosáhnout na bezplatné poradenství po e-mailu, které jim pomůže prostřednictvím poskytnutých informací řešit jejich obtížnou situaci nebo trápení. Internetové poradenství může sloužit jako první kontakt klienta s pomáhajícími službami.

Cíle internetového poradenství

 • pomoc s pojmenováním problému, pojmenováním témat, se kterými klient může dále pracovat v terapii
 • poskytnutí informací
 • pomoc s řešením problému
 • dodání naděje a povzbuzení k řešení situace
 • dodaní podpory a ocenění
 • přijetí klientových emocí a jejich uznání
 • zplnomocnění klienta řešit situaci vlastními silami, posílení jeho kompetencí
 • podpora v užití dalších služeb, otevření brány do světa odborníků z pomáhajících profesí

Cílová skupina osob

Internetové poradenství může sloužit každému člověku, který se nachází v obtížné životní situaci, potýká se s nějakým trápením, potřebuje získat informace k řešení svého problému  
a rozhodl se využít e-mailovou poradnu jako zdroj pomoci. Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví.

Zásady práce

 • Dostupnost a bezbariérovost
 • Anonymita (klient není povinen uvádět do e-mailu osobní údaje, které nechce. Došlé  
  e-maily se archivují, před archivací e-mailů dochází z e-mailu k vymazání jakýchkoli informací, které by mohly vést k identifikaci klienta).
 • Služba je poskytována zdarma.
 • Každé trápení nebo problém klienta považujeme za důležitý a významný.
 • Odpovědi jsou zpracovány v nejbližším možném termínu podle kapacity zařízení (odpověď zasíláme nejpozději do 4 pracovních dnů).

Co internetové poradenství nemůže:

 • Neposkytujeme akutní krizovou intervenci (např. v případě sebevražedných myšlenek, pokusů, nechráněného pohlavního styku apod.). V případě akutní potřeby se klient může obrátit na linku důvěry.
 • Nemůžeme vyřešit problém za klienta, pouze nastínit možné způsoby řešení, možná doporučení.
 • Nemůžeme za klienta rozhodovat.
 • Nemůžeme cokoliv diagnostikovat.
 • Nemůžeme nahradit psychoterapii (nemůžeme léčit).
 • Neposkytujeme univerzální a zaručené rady.
 • Poskytovat odborné informace, které přísluší jiným odborným profesionálům (lékařům, psychologům, právníkům). V případě, že poradna nemá kompetence pomoci klientovi  
  v tom, co žádá, podá klientovi informace o tom, kde je možné dané informace získat nebo na jakého odborníka se obrátit.

Jak funguje internetové poradenství?

Zájemce o e-mailový kontakt nám může napsat prostřednictvím svojí e-mailové adresy na adresu napis@linkaduveryuo.cz nebo prostřednictvím e-mailového formuláře, který je  
k dispozici na těchto webových stránkách, kam uživatel kromě samotného textu zprávy napíše i svoji e-mailovou adresu, na kterou si přeje, aby mu byla zaslána odpověď. Při odeslání odpovědi klientem bude klientovi na jeho e-mailovou adresu zaslána automatická odpověď, která ho bude informovat o přijetí jeho e-mailu poradnou. Pracovníci pracují pouze s textem uvedeným přímo v e-mailu, přílohy se neotevírají.

Pracovníci odpovídají na e-mail v co nejkratší době, jak to kapacita zařízení umožní.  

V počáteční fázi práce s e-mailem dochází k posouzení, zda požadavky, které má žadatel  
v e-mailu jsou v rámci internetového poradenství splnitelné.

V případě že požadavky ohledně pomoci jsou naplnitelné v rámci internetového poradenství, tak je mu poradenství poskytnuto.

V případě, že žadatel žádá službu, kterou internetové poradenství neposkytuje, je mu zaslána odpověď s odůvodněním, proč mu službu, kterou žádá, nemůžeme poskytnout a zároveň mu nabídneme informace o tom, kde by jeho požadavky mohly být naplněny.

Internetového poradenství (kontakt s klientem) je ukončeno tím, že klientovi poskytneme potřebné informace k řešení jeho situace a e-mail odešleme.

Technické a materiální zabezpečení internetového poradenství

Internetové poradenství přes e-mail zajišťují pracovníci linky důvěry a je uskutečňováno
v pronajatých prostorách Linky důvěry Ústí nad Orlicí (adresa sídla utajená). E-maily od klientů jsou přijímány a zpracovávány pouze na jednom počítači, který je dostupný na pracovišti.  
K počítači mají přístup pouze pracovníci linky důvěry. Počítač je chráněn heslem, a disponuje účinným antivirem a firewallem, které jsou pravidelně aktualizovány.

V případě že počítač, ze kterého je na e-maily odpovídáno, bude z technický důvodů mimo provoz a tudíž nebude možné na e-maily odpovídat, bude klient o této skutečnosti informován na těchto webových stránkách.