Telefonická krizová pomoc

NONSTOP NA TELEFONNÍM ČÍSLE 465 52 42 52

Komu je linka důvěry určena?

Linka důvěry je tu pro každého člověka, který se nachází v obtížné životní situaci, pro člověka kterého něco trápí, s něčím si neví rady a potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace. Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky je neohraničena. Služba není určena osobám k uspokojení jejich sexuálních potřeb.

Linka důvěry je např. určena lidem, kteří:

 • jsou v psychické nepohodě (úzkost, strach, deprese apod.)
 • zvažují otázky své existence a smyslu života
 • pomýšlejí na sebevraždu
 • tíží je partnerské a rodinné problémy
 • obávají se změn ve svém životě
 • cítí se osamělí- ztratili partnera či jinou blízkou osobu
 • jsou oběťmi nebo svědky domácího či jiného násilí či zneužívání
 • mají problémy v oblasti sociálně právní (finanční problémy, ztráta zaměstnání, závislosti na návykových látkách apod.)
 • zažili nebo byli svědky traumatizující události (okradení, znásilnění ...)
 • mají obavy z onemocnění, strach ze smrti

Jak probíhá hovor na lince důvěry?

"Linka důvěry, dobrý den", tato věta zazní jako první, když vytočíte naše telefonní číslo. Když člověk zavolá na naši linku, nemusí se představovat a může začít hned hovořit o tom, proč volá. Pokud volající nebude vědět jak začít, pracovník na lince mu rád pomůže s tím, jak sdělit důvod svého volání. Volající může říci pouze to, co říci chce a pokud jsou pro něho některé otázky příliš citlivé, je jen na něm, do jaké míry o tom bude chtít sám hovořit.

Co lidé mohou od hovoru na lince důvěry očekávat?

Pracovník linky důvěry pomáhá volajícímu zorientovat se jeho životní situaci, dává příležitost vyslovit věci nahlas. Už pouhé svěření se má blahodárné účinky a vede k uvolnění vnitřního napětí. Pracovník společně s volajícím hledají řešení problému. Pracovník posiluje motivaci  
a schopnosti klienta samostatně řešit svou situaci v budoucnu, dává naději. Cílem hovoru je stabilizace a zklidnění klientova stavu, poskytnutí podpory, snížení nebezpečí, že se krize bude dále prohlubovat. Pracovník poskytuje základní psychosociální poradenství a informace,  
v případě potřeby doporučuje a podává kontakt na další organizace či odborníky, kteří pomohou řešit obtížnou situaci (např. psychology, manželské poradny, občanské poradny atd.).

Jaké jsou výhody pomoci a zásady naší práce na lince důvěry?

 • Anonymita klienta i pracovníků linky důvěry
 • Zachování mlčenlivosti (pracovníci linky důvěry jsou vázáni naprostou mlčenlivostí. Před započetím práce na lince důvěry každý pracovník podepisuje protokol  
  o mlčenlivosti. Výjimku tvoří situace, kdy mají pracovníci ze zákona oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení)
 • Dostupnost služby (klient může zavolat kdykoli a odkudkoli)
 • Služba je poskytována za cenu běžného telefonního hovoru
 • Zajištění služby odborně vyškolenými pracovníky
 • Návaznost linky důvěry na další veřejné služby
 • Individuální přístup (pomoc na lince důvěry vychází z individuálně určených potřeb  
  a přání volajícího)
 • Samozřejmostí je zachování lidské důstojnosti a úcty klienta a dodržování základních práv a svobod klienta