Skype linka

NAŠE SKYPE JMÉNO : linka.duvery.uo

Na Skype Linky důvěry Ústí nad Orlicí jsme pro Vás každý den od 9:00 - 21:00.

Pokud máte přístup ke SKYPE a náležité vybavení (sluchátka s mikrofonem či reproduktory), můžete nám zavolat přes internet prostřednictvím Skype programu.

Pokud přístup ke Skype nemáte, můžete si tento program stáhnout zde.

Důležité informace a pravidla

  1. Pokud Váš hovor na Skypu nepříjímáme, je to proto, že vedeme hovor s klientem, který se dovolal před Vámi na pevnou linku 465 52 42 52 Linky důvěry Ústí nad Orlicí.  
    V takovém případě nám můžete zavolat později. Pokud Vaše situace nesnese odklad, můžete se obrátit na jinou linku důvěry v České republice, která telefonování prostřednictvím Skypu umožňuje.
  2. Služba může být někdy hůře dostupná nebo nedostupná z důvodu nízké kvality nebo neprostupnosti internetového připojení.
  3. Konferenční hovory na Skypu Linky důvěry Ústí nad Orlicí nepřijímáme z důvodu zachování anonymity klienta, pokud v průběhu hovoru přizvete třetího účastníka, tak bude hovor z naší strany ukončen.
  4. Na zmeškané hovory nevoláme nazpět z důvodu zachování Vaší anonymity.
  5. Chat přes Skype neposkytujeme. Ke konzultaci přes chat využijte jiných linek důvěry  
    v ČR, které chat poskytují (např. Modrá linka) a nebo využijte našich jiných forem pomoci (e-mail, pevná linka, skype telefonování).

Zachování anonymity

Pokud budete chtít využít konzultaci prostřednictvím Skype doporučujeme, abyste sami mysleli na zachování své anonymity, pokud je pro Vás důležitá.

Při telefonování přes Skype máme přístup k Vaší profilové fotce a kontaktním informacím, které si sami ve svém vlastním profilu uvádíte.